Bacau, Berzunti, 607060
0234 336 006
scoalaberzunti@yahoo.com

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”

Created with Sketch.

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala noastră este o instituţie de învăţământ care asigură dezvoltarea la potenţial maxim a fiecărui elev, fără discriminare, punând accent pe identificarea, promovarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor individuale şi de grup, 

VIZIUNEA ŞCOLII

Prin spaţiul oferit şi prin activităţile puse la dispoziţie, susținem învăţământul de calitate, care oferă şanse de integrare reală în societate a absolvenţilor săi ce devin capabili să asimileze şi să utilizeze în propria dezvoltare informaţia.

REZULTATE AŞTEPTATE:

• Creşterea prestanţei şi competenţelor cadrelor didactice
• Creşterea prestigiului şcolii în comunitate
• Eliminarea abandonului şcolar
• Parteneriat real al şcolii cu celelalte instituţii ale statului

DESPRE

Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” Berzunti

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Berzunti  promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea, a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi al personalului şcolii.

CONTACT
dESPRE

Scoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Berzunti

Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia.

Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

Afla mai multe

Contact

Utilizați formularul de mai jos pentru a ne contacta